Nasza młodzież na ŚDM – zdjęcia
Relacja Julii z ŚDM w Krakowie

Ogłoszenia parafialne niedziela  21.08.2016

 

 • Msze św. w tygodniu:
  Wilkanowo: poniedziałek 7.30 – w int. Parafian
  środa 18.00 – w int. Ilony z ok. ur. i imienin dzięk.-błagalna
  piątek – uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej Msza św. godz. 18.00 w int. Ojczyzny
  Słone: wtorek 18.00 – int. wolna
  sobota godz. 18.00 – int. wolna
  Buchałów:
  w czwartek nie będzie Mszy św.
  W przyszłą niedzielę:
  8.15 – w int. Agnieszki i Konrada w 1. rocz. ślubu i ich córeczki Wiktorii
  9.45 – za ś.p. Aliny Kozłowskiej (1 rocz)
  11.00 – za ś.p. Zuzannę Wolną i Annę Mrzygłód (chrzest Julii Szczerba)
  12.30 – za ś.p. Janinę Wróblewską (3 rocz)
 • W dniach 24-26.08.br. w Gryżynie k/Krosna Odrzańskiego odbędzie się spotkanie dla młodych tzw. Festiwal Młodych. W programie koncerty zespołów chrześcijańskich, ciekawe konferencje, zajęcia taneczne i sportowe. Szczegóły na www:oczymawiary.pl
 • Trwają zapisy na pielgrzymkę do Krzeszowa 24-25 września i do Portugalii w marcu 2017
 • Caritas organizuje akcję „Z uśmiechem do szkoły” polegającą na zbiórce przyborów szkolnych dla dzieci z uboższych rodzin. Można je składać do specjalnego kartonu przy wyjściu z kościoła
 • Do sakramentu małżeństwa zamierzają przystąpić:
  Bartłomiej Kałłątaj zam. w Wilkanowie i Paulina Janicz zam. w Droszkowie
  Piotr Tatar zam. w Wilkanowie i Paulina Gładysz zam. w Zielonej Górze.
 • Po Mszy św. do nabycia prasa katolicka: Niedziela i Gość Niedzielny.

 

.–> więcej

Homilia 21.08.2016

Zastanówmy się jakie jest przesłanie dzisiejszego Słowa Bożego:

 1. Po pierwsze – Pan Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi, o tym mówi przede wszystkim pierwsze czytanie z Księgi Proroka Izajasza, gdzie słyszymy: „Z wszelkich narodów przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich waszych braci – na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach – na moją świętą górę w Jeruzalem – mówi Pan”.  Bóg nie chce, aby ktokolwiek z ludzi został potępiony ponieważ Jezus Chrystus – Jego Syn umarł na krzyżu za wszystkich i wszystkim wysłużył możliwość zbawienia.
 2. Jednak, aby człowiek osiągnął wysłużony mu przez Chrystusa dar zbawienia musi się natrudzić. Pan Jezus używa tutaj obrazu ciasnych drzwi i wąskiej drogi, o którym słyszymy w dzisiejszej Ewangelii: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu powiadam wam będzie chciało wejść, a nie będą mogli”. To znaczy, że droga do zbawienia wymaga pewnego wysiłku, trudu, że nie jest drogą łatwą. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Są przynajmniej dwa powody takiego stanu rzeczy:
 3. a) najpierw dlatego, że nasze zbawienie ma swojego wroga. Jest ktoś, pewna siła, która za wszelką cenę chce nas pozbawić możliwości zbawienia. Tym kimś jest szatan, zły duch, ojciec kłamstwa. Robi on wszystko, aby odwieść nas z drogi wiodącej do zbawienia. Przede wszystkim kusi nas do grzechu. Dlatego człowiek pragnący osiągnąć zbawienie musi walczyć ze swoimi pokusami, musi przeciwstawiać się swoim skłonnościom do złego. Św. Paweł w liście do Galatów mówi, że w człowieku dokonuje się walka między ciałem a duchem: „Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak, że nie czynicie tego, co chcecie” (Ga 5, 17). Tak więc chrześcijanin musi wciąż w sobie samym podejmować walkę duchową. Jest ona odpowiedzią na słowa Pana Jezusa: Kto chce iść za Mną niech się zapiera samego siebie, niech bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje”.
 4. b) o drugim powodzie tego, że do zbawienia przechodzi się przez „ciasne drzwi” mówi nam dzisiejsze drugie czytanie z Listu do Hebrajczyków, słyszymy w nim słowa: „Kogo miłuje Pan, tego karze, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. Trwajcież w karności! Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił? Jeśli jesteście bez karania, którego uczestnikami stali się wszyscy, nie jesteście synami, ale dziećmi nieprawymi”. Wynika z nich ta prawda, że Bóg dopuszcza w naszym życiu utrapienia i krzyże dla naszego dobra. Poprzez trudności i zmagania, przez które musimy przechodzić w życiu mamy okazję wzrastania w miłości. W ten sposób dokonuje się nasz postęp duchowy, hartujemy się, stajemy się silniejsi, bardziej mężni. W ten sposób odkrywamy tę prawdę, że krzyże i trudności jakie nas spotykają w życiu nie oznaczają tego, że Bóg nie interesuje się nami i nas nie kocha, lecz wręcz przeciwnie, są one dowodem troski i miłości Pana Boga do nas. Bóg obchodzi się z nami jak Ojciec z dziećmi, a kochający Ojciec stawia wymagania, bo zależy mu na prawdziwym dobru swoich dzieci. Dlatego pomimo trudności jakich doświadczamy powinniśmy trwać w nadziei i radości. Umocnijmy się słowami zakończenia dzisiejszego fragmentu Listu do Hebrajczyków: „Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana! Proste czyńcie ślady nogami, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony”. W taki właśnie sposób należy spojrzeć na to, co trudne w naszym życiu. Naszym bowiem celem nie jest życie tu na ziemi, ale osiągnięcie zbawienia wiecznego w niebie

 

.

pielgrzymka

Termin: 18.03-25.03.2017 r.    ZAPISY DO 15 SIERPNIA 2016 ! -> Plan pielgrzymki

Nasze organy – koncert w naszym kościele – wideo

MISJA PARAFII

Naszym celem jest, aby każdy członek parafii:
– przez osobisty akt wiary przyjął Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela (ewangelizacja)
– wszedł na drogę stawania się uczniem Jezusa przez podjęcie formacji, najlepiej w małej grupie (formacja)
– odkrył otrzymane od Boga dary i charyzmaty i podjął służbę na rzecz innych członków wspólnoty parafialnej przez zaangazowanie w jakiejś posłudze (diakonia)

SPOTKANIA
BIBLIJNO – MODLITEWNE

bibliaSpotkania biblijno–modlitewne mają za cel pogłębienie formacji chrześcijańskiej poprzez poznawanie i zgłębianie treści Słowa Bożego zawartego w Piśmie Świetym

ŻYWY  RÓŻANIEC

rozaniec_2to wspólnota osób modlących się na różańcu św.
Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem we wspólnocie Żywego Różańca w naszej parafii skontaktuj się z panią Jadwigą Drozdek tel. 68 327 31 65.

PARAFIALNY  ZESPÓŁ CARITAS

logo_caritas-239x300przy parafii NSPJ w Wilkanowie powstał w roku 2006. Stanowi część organizacji charytatywnej Caritas Polska i obejmuje swoją działalnością całą parafię czyli Wilkanowo, Słone i Buchałów. Głównym celem PZCaritas jest wspieranie materialne i rzeczowe parafian będących w potrzebie

 

Sychar