Ogłoszenia parafialne niedziela  16.10.2016

 • Dziękuję za wpłaty do puszek poprzedniej niedzieli na Dzieło Nowego Tysiąclecia fundującą stypendia dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin zebrano kwotę 630 zł.
 • Dzisiaj w kościołach ma miejsce liczenie wiernych uczestniczących we Mszy św. i przystępujących do Komunii św.
 • Rozpoczął się Kurs Alfa czyli cykl spotkań, których celem jest odkrycie na nowo podstawowych prawd przesłania chrześcijańskiego. Zgłosiło się 25 osób (dlaczego wśród nich nie ma Ciebie?). Spotkania odbywają się we wtorki o godz. 19.30 w sali wiejskiej w Wilkanowie można się jeszcze przyłączyć, do czego serdecznie zachęcam.
 • W piątek 21.X w kościele w Wilkanowie zapraszam na Wieczór Uwielbienia. Rozpocznie się on o godz. 19.00 (po Mszy św. i różańcu).
 • Nabożeństwa różańcowe:
  – w Wilkanowie: codziennie w dni powszednie o godz. 18.00 (w piątek po Mszy św. o 18.30), natomiast w niedzielę przed pierwszą Mszą św. – o 7.45.
  – w Słonem – we wtorki o godz. 18.00 oraz w niedzielę
  – w Buchałowie – w czwartki o godz. 18.00 oraz w niedzielę o 9.15.
  W Wilkanowie w przedsionku Kościoła znajduje się skrzynka, do której można wkładać karteczki z wypisanymi intencjami modlitewnymi. Będziemy je czytali przed modlitwą różańcową.
 • Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych, przy wyjściu z kościoła można zaopatrzyć się w kopertę na wypominki. Proszę wpisać imiona zmarłych ze swoich rodzin i oddać je do zakrystii lub na tacę.

.–> więcej

Homilia niedziela 2.10.2016

 1. W dzisiejszej Ew. słyszymy usilną prośbę Apostołów skierowaną do Jezusa: „Panie przymnóż nam wiary”. Skoro Apostołowie zwrócili się do Pana Jezusa z tą prośbą musieli mieś świadomość małości swojej wiary.A jak to jest z nami? Jak to jest z moją wiarą? Czy twoja wiara się rozwija? Czy w niej wzrastasz? Gdybyś porównał siebie obecnie z sobą sprzed kilku, kilkunastu lat, czy możesz powiedzieć, ze wzrastasz duchowo? Czy Twoja obecna wiara jest większa niż wtedy, gdy byłeś dzieckiem, młodzieńcem lub panną? To są ważne pytania ponieważ w życiu duchowym powinniśmy coraz bardziej wzrastać. Czy tak jest? A może jest tak, że z czasem utraciłem swoją więź z Panem Bogiem, że wierzę mniej niż kiedyś?W Apokalipsie św. Jana można przeczytać takie słowa: „Znam twoje czyny: Ty masz wytrwałość: i zniosłeś cierpienie dla imienia mego – niezmordowany. Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i pierwsze czyny podejmij! Jeśli zaś nie – przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz” (Ap. 2, 2-5). Ilu z nas mogłoby powiedzieć o sobie, o swojej relacji z Panem Bogiem, że odstąpiliśmy od swojej pierwotnej gorliwości?

Niekiedy przy spowiedzi św. słyszę takie słowa penitentów: za mało się modlę, za mało czasu poświęcam Panu Bogu.

 1. Drodzy Siostry i Bracia dzisiaj Słowo Boże wzywa nas do nawrócenia. W II czyt. z 2. Listu św. Pawła do Tymoteusza słyszymy słowa: „Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie poprzez włożenie moich rąk” ( 2 Tm 1, 6). Bóg chce, abyśmy wzrastali w wierze, abyśmy postępowali na drodze duchowego wzrostu. W sercach wielu z nas wzbudza to pragnienie – ale – wielu z nas tłumaczy się brakiem czasu, odpowiada: zrobię to: potem, na pewno zbliżę się do Boga, ale później. I tak mijamy się z Bogiem, który do nas przychodzi. Tymczasem posłuchajcie co mówi Słowo Boże, śpiewamy je dzisiaj jako refren psalmu: „Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie” – 2 x.
 2. Nie możemy powiedzieć, że nie mamy okazji, aby pogłębić swoją wiarę. Kościół, który jest Ciałem Pana Jezusa wciąż wychodzi nam naprzeciw także z nowymi propozycjami dostosowanymi do naszych czasów do naszej mentalności. Mam na myśli nowe formy duszpasterskie, takie jak KURS ALFA. Dlaczego nie miałbyś, miałabyś z niego skorzystać. Owszem kosztuje to trochę wysiłku, trochę czasu, ale zdobędziesz się na to, aby ofiarować to Bogu otrzymasz o wiele więcej.
 3. Papież Franciszek powiedział do młodzieży w Krakowie w czasie ŚDM „Zejdźcie z kanapy i włóżcie buty, nie szukajcie wygody i bezczynności, ale zaangażujcie się w realizację woli Bożej”. Ja myślę Drodzy, że te słowa nie są skierowane tylko dla młodzieży, ale i do nas dorosłych chrześcijan

a

pielgrzymka

Termin: 18.03-25.03.2017 r.    ZAPISY DO 15 SIERPNIA 2016 ! -> Plan pielgrzymki

Nasze organy – koncert w naszym kościele – wideo

MISJA PARAFII

Naszym celem jest, aby każdy członek parafii:
– przez osobisty akt wiary przyjął Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela (ewangelizacja)
– wszedł na drogę stawania się uczniem Jezusa przez podjęcie formacji, najlepiej w małej grupie (formacja)
– odkrył otrzymane od Boga dary i charyzmaty i podjął służbę na rzecz innych członków wspólnoty parafialnej przez zaangazowanie w jakiejś posłudze (diakonia)

SPOTKANIA
BIBLIJNO – MODLITEWNE

bibliaSpotkania biblijno–modlitewne mają za cel pogłębienie formacji chrześcijańskiej poprzez poznawanie i zgłębianie treści Słowa Bożego zawartego w Piśmie Świetym

ŻYWY  RÓŻANIEC

rozaniec_2to wspólnota osób modlących się na różańcu św.
Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem we wspólnocie Żywego Różańca w naszej parafii skontaktuj się z panią Jadwigą Drozdek tel. 68 327 31 65.

PARAFIALNY  ZESPÓŁ CARITAS

logo_caritas-239x300przy parafii NSPJ w Wilkanowie powstał w roku 2006. Stanowi część organizacji charytatywnej Caritas Polska i obejmuje swoją działalnością całą parafię czyli Wilkanowo, Słone i Buchałów. Głównym celem PZCaritas jest wspieranie materialne i rzeczowe parafian będących w potrzebie

 

Sychar